Carnap, Rudolf

Rudolf Carnap
Carnap, Rudolf, njemački filozof (Ronsdorf, danas Wuppertal, 18. V. 1891 – Santa Monica, 14. IX. 1970). Predavao na sveučilištima u Beču, Pragu, Njemačkoj i Californiji. Jedan od glavnih predstavnika neopozitivističkoga Bečkoga kruga i znanstvenog empirizma. Obrađuje formalnu i matematičku logiku i znanstvenu simboliku. Značajno utječe na suvremenu englesku filozofiju. Zagovara fizikalizam i biheviorizam. Glavna djela: Logična izgradnja svijeta; Logična sintaksa svijeta; Prividni problem u filozofiji; Značenje i potreba; Uvod u semantiku i dr.