Carracci

Annibale Carracci Trijumf Bakha i Arijadne, Rim, Palazzo Farnese
Carracci, obitelj talijanskih slikara iz XVI. i početka XVII. stoljeća u Bologni, gdje su osnovali školu Accademia dei Desiderosi (poslije Accademia dei Incamminati). Slikarski izraz škole izrazito eklektičan: polazi od Rafaelova crteža, Correggiova chiaroscura i Tizianova kolorita. 1. Ludovico (Bologna, 21. IV. 1555 – Bologna, 13. XI. 1619). Bratić Agostina i Annibalea. Učenik P. Fontane. Zajedno sa svojim bratićima oslikavao brojne bolonjske palače i crkve. Učitelj → Guida Renija i → Francesca Albanija 2. Agostino (Bologna, 16. VIII. 1557 – Parma, 22. III. 1602). Brat Annibalea, bratić Ludovica. Učenik Prospera Fontane i pod utjecajem venecijanskih slikara. S članovima obitelji freskama oslikavao palače u Bologni i palaču Farnese u Rimu, a u Parmi sâm radio sakralne, mitološke i alegorijske kompozicije (Palazzo del Giardino). Značajan bakrorezac (sačuvano 270 listova). 3. Annibale (Bologna, 3. XI. 1560 – Rim, 15. VII. 1609). Brat Agostina, bratić Ludovica. Najbolji slikar obitelji Carracci. Proučavao Correggia u Parmi, djela venecijanskih kolorista, a u Rimu antičke ruševine i Rafaela. U Rimu u palači Farnese izveo veliki ciklus fresaka s temama iz mitologije s obilježjima ranoga baroka (Trijumf Bakha i Arijadne). Radio oltarne slike (Krštenje Krista), krajolike sa štafažnim likovima (Bijeg u Egipat) i portrete (Autoportret). Najuspješniji od njegovih učenika je → Domenichino.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: