Carroll, Lewis

Lewis Carroll
Carroll, Lewis (pravim imenom i prezimenom Charles Lutwidge Dodgson), engleski književnik i matematičar (Daresbury, 27. I. 1832 – Guildford, 14. I. 1898). Predavao matematiku i logiku na sveučilištu u Oxfordu. Proslavio se djelima o Alici (Alice u zemlji čudesa, 1865; Alice s onu stranu zrcala, 1872) i njezinim pustolovinama, koje je izvorno smišljao da bi zabavio djecu svojeg prijatelja Liddella. Mješavina fantastičnosti i humora te bogatstvo narativne kombinatorike čine ova ostvarenja lektirom kako za djecu tako i za odrasle. Pisao matematičke te logičke rasprave. Uspješno se bavio i fotografijom.