Carstens, Karl

Carstens, Karl, njemački pravnik i političar (Bremen, 14. XII. 1914 – Meckenheim, 31. V. 1992). Doktorirao pravo u Hamburgu 1937. i na Yaleu (SAD) 1949. Predstavnik Bremena u saveznoj vladi 1949–54. Koautor Rimskog ugovora 1957. kojim je utemeljen EEZ. Profesor na Sveučilištu u Kölnu 1960–73. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i obrane 1960–68; šef kabineta kancelara 1968–69. Zastupnik u Bundestagu 1972. Predsjednik frakcije CDU-CSU 1973. Predsjednik Njemačkog parlamenta 1976; savezni predsjednik 1979–84.