Casella, Alfredo

Alfredo Casella
Casella, Alfredo, talijanski skladatelj, pijanist i dirigent (Torino, 25. VII. 1883 – Rim, 5. III. 1947). Studirao u Parizu, tamo bio nastavnik klavira i dirigent, od 1933. u Rimu profesor na Liceo Musicale di S. Cecilia. Utemeljio talijansko društvo za modernu glazbu (1917) i festival Settimana Musicale Senesi (1942). Skladateljski usmjeren neoklasicistički i ekspresionistički, u svoje skladbe unosio talijanska obilježja. Skladao 3 opere (Žena zmija, 1931), 4 baleta (1912–43), 3 simfonije (1906–39), komorna i klavirska djela, popijevke. Obrađivao djela → Monteverdija, → Alessandra i → Domenica Scarlattija, → Vivaldija, → Johanna Sebastiana Bacha, → Beethovena.