Cassadó, Gaspar

Cassadó, Gaspar, španjolski violončelist i skladatelj (Barcelona, 30. IX. 1897 – Madrid 24. XII. 1966). Učenik → Pabla Casalsa, profesor na Visokoj glazbenoj školi u Kölnu i na Akademiji Chigiani u Sieni. Jedan od najistaknutijih čelista svojega vremena. Skladao za orkestar (Rapsodia Catalana), koncert za violončelo i orkestar, gudačke kvartete (3), klavirska trija. Napisao više transkripcija za violončelo.