Cassin, René

Cassin, René, francuski pravnik (Bayonne, 5. X. 1887 – Pariz, 20. II. 1976). Profesor međunarodnog prava u Parizu 1918–24. Francuski delegat u Društvu naroda 1924–38. Član francuske vlade u egzilu od 1940. Nakon rata predsjednik Državnog savjeta, najvišeg upravnog suda. Stalni predstavnik Francuske u UN-u 1946–68. i UNESCO-u 1945–52. Predsjednik Komisije UN-a za prava čovjeka 1947–48, koautor Deklaracije o ljudskim pravima. Predsjednik Europskog suda za ljudska prava 1965–68. Nobelova nagrada za mir 1968.