Castelnuovo-Tedesco, Mario

Castelnuovo-Tedesco, Mario, talijanski skladatelj (Firenca, 3. IV. 1895 – Beverly Hills, 17. III. 1968). Od 1939. živio u SAD-u, bio filmski skladatelj i (od 1946) profesor na Konzervatoriju u Los Angelesu. U svojim djelima povezivao elemente talijanske glazbe, impresionizma, hebrejskih napjeva i američkog folklora. Skladao opere (Mletački trgovac, 1956), balete, koncerte (2 violinska, 2 klavirska, 2 za gitaru), komorna djela, 24 Capricci di Goya za gitaru, Les guitares bien tempérées (24 preludija i fuge) za 2 gitare, djela za klavir, zborove i popijevke.