Castro, Eugénio de

Castro, Eugénio de, portugalski pjesnik (Coimbra, 4. III. 1869 – Coimbra, 17. VIII. 1944). Vodeći predstavnik portugalskog simbolizma. Osim utjecaja francuskih uzora, u nekim kasnijim zbirkama vidljive su osobine i domaćeg pjesništva (Rasipni sin; Pjesme iz ovog crnog života). Pisao lirske drame (Salomé). Važnija djela: Nježnosti; Sati; Noći bez mjeseca.