Castro, Rosalía de

Castro, Rosalía de, španjolska pjesnikinja (Santiago de Compostela, 24. II. 1837 – Padrón, 15. VII. 1885). Poznata romantičarska pjesnikinja; u lirici istražuje sudbine žene, kao i vlastitog naroda. Na galješkome jeziku značajne su joj zbirke Galješke pjesme i Mlado lišće (1880), a na kastiljskome knjiga pjesama Na obalama Sara (1884).