Cavalli, Francesco

Cavalli, Francesco (pravim imenom Pietro Francesco Caletti-Bruni), talijanski skladatelj (Crema, 14. II. 1602 – Venecija, 14. I. 1676). Školovan u Veneciji, tamo (od 1617) pjevač u zboru, pa (od 1665) prvi orguljaš i (od 1668) kapelnik u crkvi sv. Marka. U monodijske recitative unosio pjevne odlomke pripremajući tako odvajanje recitativa i arije. Skladao 42 opere (Pir Tetide i Peleja, Didona, JasonKserkso i dr., a operu Herkul ljubavnik napisao je 1662. u Parizu za svadbene svečanosti Luja XIV.) i nešto crkvenih skladbi.