Cavour, Camillo Benso, grof

Camillo Benso Cavour
Cavour, Camillo Benso, grof, talijanski državnik (Torino, 10. VIII. 1810 – Torino, 6. VI. 1861). Pod utjecajem engleske i francuske konstitucionalne monarhije razvija svoju središnju političku misao: sjedinjenje Italije pod vodstvom Pijemonta. Sa → Cesareom Balbom utemeljio glasilo Il risorgimento  (Preporod, 1847) u kojem se zalaže za ustavne reforme i oslobađanje Italije od austrijskoga vrhovništva. Nacionalni pokret pod vodstvom → Garibaldija i → Mazzinija nastojao je usmjeriti u pravcu sjedinjenja zemalja srednje i južne Italije pod savojskom krunom. Godine 1861. proglasio sjedinjenje Italije i postao njezin prvi ministar predsjednik (premijer). U sklopu talijanskoga nacionalnog buđenja poticao nacionalni pokret talijanski usmjerena građanstva na istočnojadranskoj obali. Održavao veze s hrvatskim političarom → Eugenom Kvaternikom.