Cecil, Robert

Cecil, Robert (punim imenom i prezimenom Edgar Algernon Robert Gascoyne-Cecil, poznat i kao vikont Cecil of Chelwood), britanski političar (London, 14. IX. 1864 – Chelwood Gate, Danehill, 24. XI. 1958). Sin → lorda Salisburyja. Član Gornjega doma od 1906; konzervativac. Zagovornik slobodne trgovine i prava glasa za žene. Za I. svjetskoga rata radio u Ministarstvu vanjskih poslova; britanski izaslanik na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. Jedan od autora povelje Društva naroda 1919; autor koncepta mirovnih snaga. Britanski izaslanik na konferenciji o razoružanju u Ženevi 1926–27. Zalagao se za sankcije Društva naroda protiv Japana i Italije. Bio je protivnik → Münchenskoga sporazuma. Dobitnik Nobelove nagrade za mir 1937. Od 1946. doživotni počasni predsjednik UN-a.