Cesarić, Dobriša (Dobroslav)

Dobriša Cesarić
Cesarić, Dobriša (Dobroslav), hrvatski pjesnik i prevoditelj (Požega, 10. I. 1902 – Zagreb, 18. XII. 1980). Autor iznimno popularna lirskog opusa, obilježenog vjernošću vezanom stihu i nekim tradicionalnim oblicima te praćenjem pjesničkih rješenja moderne. Jednostavnost, lakoća izraza i sklonost prema narativnosti neka su od važnijih obilježja njegova lirskog stvaranja u kojem je uglavnom zaokupljen čovjekovim položajem u suvremenom svijetu, kao i socijalnom problematikom. Pisao memoarsku prozu i eseje. Istaknuo se kao prevoditelj s ruskoga (Puškin, Turgenjev, Krilov, Čehov, Ljermontov, Jesenjin), njemačkoga (Rilke, von Kleist, Heine, Goethe), talijanskoga, mađarskoga, bugarskoga i slovenskoga jezika. Važnije zbirke: Lirika, 1931; Spasena svjetla, 1938; Osvijetljeni put, 1953; Goli časovi, 1956; Slap, 1970.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: