Chabrol, Claude

Claude Chabrol, scena iz filma Raskid
Chabrol, Claude, francuski filmski redatelj, scenarist, producent i kritičar (Pariz, 24. VI. 1930 – Pariz, 12. IX. 2010). Pedesetih godina pripadao kritičarima oko časopisa Cahiers du Cinéma, a pri kraju toga desetljeća jedan je od pokretača i prvaka → novoga vala filmovima Lijepi Serge (1958), Rođaci (1959) i Naivne djevojke (1960). Analitičar građanskog staleža i izrazit moralist, sklon problematiziranju odnosa privida i zbilje, ostvario je neujednačen opus u kojem se posebno ističu filmovi Košute, Nevjerna žena (oba 1968), Mesar, Raskid (oba 1970), Crvene noći (1973), Violette Nozière (1978), Betty (1992), Pakao ljubomore (1993), Izvršenje (1995), Srećom postoji laž (1999), Hvala za čokoladu (2000).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: