Chamberlain, Houston Stewart

Chamberlain, Houston Stewart, njemački politički filozof engleskog podrijetla (Southsea, Hampshire, 9. IX. 1855 – Bayreuth, 9. I. 1927). Drži da je rasa nositelj karakternih i intelektualnih osobina pojedinaca; germanska rasa superiorna je po originalnosti i stvaralaštvu, a njemački narod tvorac je najviših intelektualnih, umjetničkih i moralnih vrijednosti. Prethodnik nacionalsocijalističkog rasizma. Djelo: Wagnerova drama (1892), Wagner (1895), Osnove XIX. stoljeća (1916), Putovi mojeg mišljenja (1919), Rasa i ličnost (1925).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: