Champollion, Jean-François

Jean-François Champollion
Champollion, Jean-François, francuski egiptolog (Figeac, 23. XII. 1790 – Pariz, 4. III. 1832). Profesor na Sveučilištu u Grenobleu. Uz klasične i semitske jezike proučavao i koptski, držeći da se s pomoću njega može rekonstruirati jezik drevnih Egipćana. Na osnovi tzv. Kamena iz Rosette (egipatski: Rašid) s istovjetnim natpisima iz ←196 godine (hijeroglifsko, demotsko i grčko pismo), razriješio je 1822. egipatske hijeroglife te učinak toga otkrića objavio u djelu Pismo g. Dacieru u svezi s fonetskom abecedom hijeroglifa. Osnovao egipatsku zbirku muzeja u Louvreu; član francusko-toskanske znanstvene-istraživačke ekspedicije u Egipat (1828–29), član Francuske akademije (1830) i od 1831. prvi profesor egiptologije na Collège de France. Objavio mnogobrojne rasprave o jeziku, povijesti i zemljopisu drevnog Egipta (Pregled hijeroglifskoga sustava, 1824; Spomenici Egipta i Nubije, I–IV, 1835–45; Egipatska gramatika, 1836–41; Egipatski rječnik, 1842–43. i dr.).