Char, René

Char, René, francuski pjesnik (L’Isle-sur-la-Sorgue, 14. VI. 1907 – Pariz, 19. II. 1988). Aktivan član nadrealističkog pokreta, blizak suradnik Andréa Bretona i Paula Éluarda. Utjecaj te poetike primjetan je i u njegovu kasnijem pjesništvu. Istakao se u pokretu otpora, a postat će poznat kao jedan od vodećih pjesnika iz tog razdoblja (Hipnosove stranice, 1946). Svjetski ugled i utjecaj donose mu zbirke Čekić bez majstora; Jedna i druga te Sunce vodâ.