Charcot, Jean-Martin

Jean-Martin Charcot
Charcot, Jean-Martin, francuski neurolog (Pariz, 29. XI. 1825 – Morvan, 16. VIII. 1893). Djelovao u Parizu, najprije kao profesor patološke anatomije, a potom kao osnivač neurološke katedre i klinike. Opisao i razjasnio mnoge dotad nepoznate neurološke simptome i bolesti, upozorivši na njihovu lokalizaciju u mozgu, te je osnivač moderne neurologije i neuropatologije. Prvi protumačio histeriju. Jedan od pionira psihoterapije.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: