Chirico, Giorgio de

Giorgio de Chirico Uznemirujuće muze
Chirico, Giorgio de, talijanski slikar i pisac o umjetnosti (Vólos, Grčka, 10. VII. 1888 – Rim, 19. XI. 1978). Studirao u Ateni, Firenci i Münchenu (pod utjecajem njemačkoga romantičnog simbolizma Arnolda Böcklina i filozofa → Friedricha Nietzschea i → Arthura Schopenhauera). S → Carlom Carràom u Ferrari 1917. utemeljuje metafizičko slikarstvo (kao reakciju na futuristički dinamizam). Geometrijskom pravilnošću slikao statične kompozicije spajajući realno i imaginarno (svijet sna, podsvijesti i sl.) naglašavajući plastične vrijednosti neobičnih, apsurdnih kombinacija predmeta i pojava (Veliki metafizičar). Mnogi su mu radovi bliski kubističkima (Hektor i Andromaha); potom u “klasicističkoj fazi” stvara djela u kojima prevladavaju karakteristični elementi i motivi antičke umjetnosti (Sjećanja na Ilijadu; Pjesnik u nedoumici). Izrađivao kazališnu scenografiju, pisao prozu (Uspomene iz moga života) i likovne kritike; utjecao na nadrealističku književnost i likovnu umjetnost (roman Heptameros).