Chomsky, Noam

Noam Chomsky
Chomsky, Noam (Avram Noam Chomsky), američki lingvist (Philadelphia, 7. XII. 1928). Utemeljitelj novih pristupa strukturi jezika, uveo pojam generativne gramatike i razvio transformacijsku gramatiku, s Morrisom Halleom razvio generativnu fonologiju. Djelovao i na razvoj psiholingvistike. Djela: Sintaktičke strukture (1957), Vidovi sintaktičke teorije (1965), Znanje jezika (1986) i dr. Bavi se i međunarodnim odnosima. U knjizi Hegemonija ili opstanak (prevod 2004) oštro se suprotstavlja američkim težnjama za globalnom dominacijom.