Christian-Jaque

Christian-Jaque (pravim imenom i prezimenom Christian-Albert-François Maudet), francuski filmski redatelj (Pariz, 4. VIII. 1904 – Boulogne-Billancourt, 8. VII. 1994). Istaknuo se popularnim filmovima povijesne tematike i adaptacijama klasičnih književnih djela (na primjer Madame du Barry, 1953; Nana, 1955). Velik međunarodni odjek zabilježio pustolovnim kostimiranim filmom Fanfan Tulipan (1952) te angažiranim djelom o radioamaterima Kad bi svi momci svijeta… (1956). Ostali važniji filmovi: Bjegunci iz Saint-Agila, 1938; Fantastična simfonija, 1942; Čovjek čovjeku, 1948; Parmski kartuzijanski samostan, 1948; Lukrecija Borgia, 1953.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: