Christine de Pisan

Christine de Pisan, francuska pjesnikinja (Venecija, 1364 – Poissy, 1431). Pisala lirske i didaktične pjesme, koje obiluju alegorijama i personifikacijama. Autorica je i nekoliko proznih političkih, povijesnih i moralističkih traktata (Tužaljka o građanskom ratu; Knjiga o miru).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: