Chrysander, (Karl Franz) Friedrich

Chrysander, (Karl Franz) Friedrich, njemački muzikolog (Lübtheen, kraj Mecklenburga, 8. VII. 1826 – Bergedorf, kraj Hamburga, 3. IX. 1901). Čitav se život bavio djelima → Georga Friedricha Händela, objavio opsežnu (nedovršenu) biografiju (3 sveska) i cjelokupna Händelova djela (94 sveska, 1858–1902). Također objelodanio više glazbeno-znanstvenih periodika i “spomenika glazbene umjetnosti”, objavio ili priredio za objavljivanje djela Palestrine, Carissimija, Corellija, Couperina i Johanna Sebastiana Bacha (otkrio izvornik njegove Mise u h-molu).