Chuang-Tzu

Chuang-Tzu, kineski filozof (između ←399. i ←295). Razvijao učenje taoizma koji je osnovao Lao-tse. Knjiga, nazvana po njemu Chuang Tzu, sadrži taoističke filozofske tekstove različitih stilova, a samo su prva poglavlja autentična. Odlike su njegovih djela suptilna logika, dar opažanja, odličan stil koji obiluje alegorijama, humoristična fantazija. Pripada najoriginalnijim i najvećim proznim piscima Kine.