Cid

Cid, Pjesma o Cidu, manuskript
Cid (pravo ime Ryu Rodrigo Díaz de Vivar), španjolski narodni junak (Vivar, kraj Burgosa, 1043 – Valencia, 10. VII. 1099), nazvan El Campeador (španjolski: borac). Ime Cid izvedeno iz arapske riječi sayyid (vođa, gospodar). Njegovi će pothvati postati predmet mnogih legendi i književnih djela. Godine 1081. protjerao ga je kralj Alfonso VI.; jedno se vrijeme borio na strani Maura, da bi se poslije okrenuo protiv njih, a o tim protumaurskim junaštvima, posebno osvajanju Valencije 1094, već oko 1140. nastaju prva književna ostvarenja. Jedno od poznatijih je najstariji španjolski ep Pjesma o Cidu (Cantar de mío Cid, polovinom XII. stoljeća), koji ga opisuje kao idealnoga kršćanskog viteza. Prva verzija poeme Pjesma o Rodrigu nastaje 1344, a ta će dva djela potaknuti brojne španjolske romanse posvećene Cidu (Romancero del Cid). Guillén de Castro o njemu piše drame Cidova mladost i Cidova junaštva. Prema prvoj Corneille koncipira čuvenu tragediju Le Cid (1636), a lik Cida može se naći poslije kod mnogih romantičara i parnasovaca. Godine 1885. → Jules Massenet na tu temu komponira operu.