cionizam

cionizam, židovski svjetski pokret s ciljem nacionalnoga preporoda i stvaranja neovisne države židovskoga naroda u Palestini (nazvan po brdu Cionu /Sionu/ kraj Jeruzalema). Utemeljio ga je
 → Theodor Herzl. Prvi cionistički kongres održan je 1897. u Baselu; na njegov poticaj prvi židovski doseljenici stigli su u Palestinu 1908, a 1948. Sveopće cionističko vijeće proglasilo je neovisnu državu Izrael; nakon toga cionističke organizacije u svijetu orijentiraju se na pružanje pomoći Izraelu.