Cipiko, Koriolan

Koriolan Cipiko
Cipiko, Koriolan, hrvatski humanist i ratnik (Trogir, 1425 – Trogir, 1493). U vrijeme mletačko-turskog rata na Levantu (1470–74) zapovjednik trogirske ratne lađe u mletačkoj floti. Sudjelovao u opsadi Skadra (1478), podigao Kaštel Stari. Svoje ratovanje opisao u djelu Petri Mocenici imperatoris gesta (1477; prevedeno 1977).