Malostonski kanal

Malostonski kanal, morski prolaz u južnoj Dalmaciji, između poluotoka Pelješca i poluotoka Kleka, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Dug je 21 km, širok do 2,2 km, dubok 7–28 m. Malim morem odijeljen od Neretvanskoga kanala; dijeli ih crta rt Blaca (poluotok Pelješac)–rt Međed (kopneni dio). Najvažnije je naselje na obali zaljeva Mali Ston. Uzgoj školjaka (najveći na hrvatskoj obali) još od antike. Zaljev je na površini od 4821 ha zaštićen kao posebni rezervat u moru (od 1983) jugoistočno od crte Sreser–Duba. Jedina veća luka je Neum (jedina bosanskohercegovačka luka na obali Jadranskoga mora).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: