Clark, John Bates

Clark, John Bates, američki ekonomist (Providence, 26. I. 1847 – New York, 21. III. 1938). Profesor političke ekonomije na različitim sveučilištima; najutjecajniji američki pristaša marginalizma. U svojoj Filozofiji bogatstva (1886) kritizira klasičnu političku ekonomiju sa stajališta da su ljudi motivirani i svojim društvenim a ne samo osobnim interesima; stoga odbacuje čistu ekonomsku konkurenciju kao sredstvo pravedne raspodjele. U knjizi Raspodjela bogatstva (1899) izlaže svoju teoriju granične produktivnosti kojom objašnjava raspodjelu rezultata proizvodnje među vlasnike faktora proizvodnje (rada i kapitala u koji je uključena i zemlja). Bio je jedan od utemeljitelja i predsjednik (1893–95) Američke ekonomske udruge, urednik časopisa Political Science Quarterly (1895–1911) i ravnatelj odjela za ekonomiju i povijest u Carnegie Endowment for International Peace (1911–23).