Cohen, Paul Joseph

Cohen, Paul Joseph, američki matematičar (Long Branch, New Jersey, 2. IV. 1934). Profesor na Stanfordovu sveučilištu, California (od 1964). Potaknuo nove smjerove u matematičkoj logici. Pokazao da Cantorova hipoteza kontinuuma ne ovisi o drugim aksiomima standardne teorije skupova, tj. da se može u teoriju skupova dodati kao poseban aksiom. Dobitnik Fieldsove medalje (1966).