Colchester

Colchester, grad u ji Engleskoj, Vel. Britanija, na r. Colne, 25 km jz od Ipswicha; 154 200 st. Trgovište poljoprivr. okolice, mala luka; školjkarstvo (kamenice), ind. (strojogradnja, mlinarstvo), tiskara. Sveučilište (1961). Ostaci rim. zidina, normanska utvrda iz XI. st. s arheol. muzejom, crkva iz XI. st. sa saskim tornjem. U ant. doba Camulodunum, stolni grad kelt. vladara Cunobelinusa (Cymbeline); 43. ga osvajaju Rimljani i postaje prva rim. kolonija u Britaniji; 60. i 61. uništen za pobune kraljice Boudicce (Boadicea), no ubrzo obnovljen. Za Saksonaca naziva se Colneceaster. Grad. povelja od 1189. Za ranog sr. vijeka živahna luka.