Cole, George Douglas Howard

Cole, George Douglas Howard, engleski ekonomist, sociolog i povjesničar (Cambridge, 25. IX. 1889 – London, 14. I. 1959). Profesor društvene i političke teorije u Oxfordu, član i u više navrata predsjednik → Fabijanskoga društva, plodan pisac. U svojim ranim djelima Svijet rada (1913), Samoupravljanje u industriji (1917) i Gildski socijalizam (1920) zagovara decentralizaciju, samoupravljanje i integriranost ljudi u autonomne lokalne zajednice. Neka od njegovih kasnijih djela jesu: Praktička ekonomija (1937), Čartistički portreti (1941), Stoljeće suradnje (1946), Povijest socijalističke misli (4 sveska, 1953–58). Sa suprugom Margaret (1893–1980) napisao 29 detektivskih priča (1923–42).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: