Conant, James Bryant

Conant, James Bryant, američki znanstvenik i političar (Dorchester, Massachusetts, 26. III. 1893 – Hanover, New Hampshire, 11. II. 1978). Kemičar u ratnoj službi u I. svjetskom ratu. Predstojnik odjela za kemiju na Harvardovu sveučilištu s 38 godina, istaknuo se u istraživanju slobodnih radikala i organskih reakcija. Predsjednik Harvardova sveučilišta 1933. Predsjednik Istraživačkog odbora za državnu obranu. Visoki povjerenik za SR Njemačku i veleposlanik u Bonnu 1955–57. Djela: O razumijevanju znanosti (1947), Odgoj i sloboda (1953), Mojih nekoliko života (1970).