Condon, Edward Uhler

Condon, Edward Uhler, američki fizičar (Alamogordo, New Mexico, 2. III. 1902 – Boulder, Colorado, 26. III. 1974). Direktor Državnog ureda za standarde (1945–51), predsjednik Američkoga fizikalnog društva (od 1946) i Američkoga društva za napredak znanosti (1953); direktor projekta za objašnjenje pojave letećih tanjura (1966). Bavio se istraživanjima u području nuklearne i molekularne fizike te kvantne mehanike.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: