Conze, Alexander

Conze, Alexander, njemački arheolog (Hannover, 10. XII. 1831 – Berlin, 19. VII. 1914). Profesor arheologije na sveučilištima u Halleu, Beču i Berlinu. Obavljao arheološka istraživanja na grčkom otoku Samothraki i u Pergamu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: