Corneille, Thomas

Corneille, Thomas, francuski dramatičar (Rouen, 20. VIII. 1625 – Les Andelys, 8. XII. 1709). Brat → Pierrea Corneillea. Autor mnogih komedija i tragedija, među kojima se izdvajaju Théodat; Laodice; Hanibalova smrt; Neobičan pastir; Ljubav po modi i Don Bertrand de Cigarral. Nakon bratove smrti ušao u Francusku akademiju. Potkraj života bavio se leksikografskim radom i objavio Rječnik umjetničkih i znanstvenih termina te Geografski i povijesni rječnik. Preveo Ovidijeve Metamorfoze.