Münchenski sporazum

Münchenski sporazum, sporazum o odvajanju → Sudeta od Čehoslovačke, sklopljen 30. IX. 1938. između Velike Britanije i Francuske (potpisnici Neville Chamberlain i Édouard Daladier) s jedne, i Njemačke i Italije s druge strane (Adolf Hitler, Benito Mussolini i grof Ciano). Takozvana Sudetska kriza izbila je kada je Hitler zaprijetio ratom ako se područje Sudeta, u kojima je živjela znatna njemačka manjina, ne pripoji Trećem Reichu. Velika Britanija i Francuska odlučile su se na politiku primirivanja (appeasement). Sporazumom je Čehoslovačka izgubila 29 000 km2 teritorija i 1/4 stanovništva, nakon čega je započeo raspad države pokretanjem pitanja slovačke samostalnosti i okupacijom zemlje u ožujku 1939.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: