Courtois, Jacques

Jacques Courtois Konjanička bitka
Courtois, Jacques (zvan Le Bourguignon, a u Italiji Giacomo Cortese i Il Borgognone), francuski slikar (Saint-Hippolyte, II. 1621 – Rim, 14. XI. 1675). Djelovao u Italiji; vješt i čuven slikar bitaka, konjanika, opsada i napada na gradove predstavljenih temperamentnim načinom (furia francese); imao mnogobrojne sljedbenike.