Cramer, Gabriel

Cramer, Gabriel, švicarski matematičar (Ženeva, 31. VII. 1704 – Bagnols-sur-Cèze, Francuska, 4. I. 1752). Poznat po teoriji determinanata i po postupku rješavanja sustava linearnih jednadžbi (Cramerovo pravilo). Među prvima bavio se analitičkom geometrijom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: