Croce, Benedetto

Benedetto Croce
Croce, Benedetto, talijanski filozof, političar, povjesničar umjetnosti i književni kritičar (Pescasseroli, 25. II. 1866 – Napulj, 20. XI. 1952). Jedan od prvaka talijanskih liberala, neko vrijeme ministar prosvjete. Protivnik pozitivizma i Hegelov pristaša, “neoidealist”. S Gentileom pokrenuo časopis La critica. Najoriginalniji na području estetike, te utječe na razvoj estetske misli i izvan granica Italije. Razlikuje dva oblika ljudske spoznaje: intuitivnu – umjetničku i logičku – znanstvenu; estetsko može bez znanstvenoga, ali ne i znanstveno bez estetskoga. Najprije nastoji revidirati marksizam, a poslije postaje njegov protivnik. Glavno djelo: Filozofija kao znanost duha u 4 sveska.