Cronin, James Watson

James Watson Cronin
Cronin, James Watson, američki fizičar (Chicago, 29. IX. 1931). Profesor u Princetonu i Chicagu. Otkrio sa suradnicima da kod slabih nuklearnih međudjelovanja dolazi do narušavanja tzv. CP simetrije u raspadu neutralnih K-mezona što je bilo od fundamentalnog značenja. Nobelova nagrada (s Valom Logsdonom Fitchom, 1980).