Janjatović, Bosiljka

Janjatović, Bosiljka, hrvatska povjesničarka (Sušak, 31. I. 1936 – Orebić, 26. VIII. 2006). Diplomirala i doktorirala (1973) povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; od 1962. radila u Institutu za historiju radničkog pokreta; istraživala sindikalni i radnički pokret u Kraljevini Jugoslaviji, osobito u kontekstu represije režima, o čemu je publicirala više radova. Bavila se i poviješću Rijeke i Hrvatskoga primorja, te bila glavna urednica Časopisa za suvremenu povijest (1981–88). Glavna djela: Sindikalni pokret u Jugoslaviji do 1941. godine (1981), Politički teror u Hrvatskoj od 1918. do 1935. godine (2002).