Čečuk, Ljubomir

Ljubomir Čečuk
Čečuk, Ljubomir, hrvatski liječnik (Omiš, 24. III. 1920 – Zagreb, 9. VIII. 2002). U zagrebačkoj Klinici za kirurgiju na Rebru vodio je Urološki odjel, osamostalivši ga 1970. u Kliniku za urologiju, kojoj je bio predstojnik do 1986; redoviti profesor Medicinskoga fakulteta i redoviti član HAZU. Pri klinici osnovao Centar za hemodijalizu i Centar za tipizaciju tkiva, uveo je nove operativne metode rekonstruktivnih zahvata na odvodnim mokraćnim putovima te originalna rješenja u operacijama bubrežnih kamenaca.