Ču En-laj (Zhou Enlai)

Ču En-laj
Ču En-laj (Zhou Enlai), kineski političar (Huaian, 5. III. 1898 – Peking, 8. I. 1976). Studirao u Japanu 1917–18. i Parizu, Berlinu i Göttingenu 1920–24. Osnivač kineske Komunističke organizacije mladeži u Parizu 1922. Član CK i Politbiroa KP Kine od 1927. Politički komesar Crvene armije 1931–34, sudionik Dugog marša 1934–36. Glavni pregovarač s Čang Kaj Šekom 1936–46. Predsjednik vlade NR Kine 1949–76. i ministar vanjskih poslova 1949–58. Poštovan u svijetu kao jedna od najznačajnijih ličnosti moderne Kine.