Ćolnić, Josip Antun

Ćolnić, Josip Antun, bosansko-đakovački biskup (Vivodina, 11. III. 1699 – Đakovo, 17. II. 1773). Bosansko-đakovačkim biskupom imenovan 1751. Utemeljio prvu pučku školu u Đakovu i pomogao osnivanje gimnazije u Osijeku; sagradio biskupsku rezidenciju, osnivao nove župe, podignuo nekoliko crkvi. Veliki župan Požeške županije od 1753. Napisao povijest biskupije i dvije autobiografije.