Dahl, Adolf

Dahl, Adolf, švedski slavist i prevoditelj (Mariehamn, Ålandski otoci, 30. IV. 1942). Predavač na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Uppsali; sudjelovao u projektu Lexina, posredstvom kojega se u Švedskoj pojavio oveći hrvatsko-švedski rječnik. S Andersom Gustafssonom objavio Usporedni rječnik sa srpskog, hrvatskog i bosanskog na švedski jezik (2001). Prevodi s hrvatskoga jezika.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: