Dahlhaus, Carl

Dahlhaus, Carl, njemački muzikolog (Hannover, 10. VI. 1928 – Berlin, 13. III. 1989). Od 1950. kazališni dramaturg u Göttingenu, od 1967. profesor muzikologije na Tehničkom fakultetu u Berlinu, od 1968. glavni urednik cjelokupnog izdanja djela → Richarda Wagnera, uz to uredio dopunske sveske Muzičkog leksikona → Huga  Riemanna i Novoga muzikološkog priručnika, 1968. bio gost profesor na Sveučilištu u Princetonu, SAD. Objavio više znanstvenih rasprava (Wagnerove glazbene drame, 1971; Schönberg i ostali. Sabrani prilozi o novoj glazbi, 1978; Glazba XIX. stoljeća, 1980; Glazbeni realizam, 1982).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: