Dalton, John

John Dalton
Dalton, John, engleski prirodoslovac, kemičar i fizičar (Eaglesfield, 6. IX. 1766 – Manchester, 27. VII. 1844). Sustavnim meteorološkim istraživanjima došao do važnih spoznaja o vjetru, kiši i sjevernoj zori (1793). Bio slijep za boje i prvi opisao tu anomaliju (→ daltonizam). Proučavao plinove i došao do takozvanoga Daltonova zakona parcijalnih tlakova (1801). Postavio vlastitu atomsku teoriju (1808), dao pregled atomskih težina (1803).