Dandolo, Andrea

Andrea Dandolo
Dandolo, Andrea, mletački dužd i ljetopisac (Venecija, 1307/10 – Venecija, 7. IX. 1354). Dužd od 1343. Nakon napada Ludovika I. Anžuvinca na mletačke posjede u Dalmaciji, organizirao savez dalmatinskih gradova, knezova Šubića, Frankapana i Kurjakovića. Savez se raspao (1345), a u Zadru je izbila protumletačka pobuna koja je ugušena nakon poraza Ludovikovih postrojba 1346. Njegovi spisi Annales ili Chronicon Danduli i Chronicon breve, iako svjesno iskrivljavaju neke povijesne događaje, važno su vrelo za hrvatsku povijest od IX. do XI. stoljeća.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: